instalacje wodociągowe
instalacje wodociągowe

Wykonujemy instalacje wodociągowe:
- z rur stalowych ocynkowanych,
- z rur miedzianych,
- z rur z tworzyw sztucznych

instalacje wodociągowe - wewnętrzne i zewnętrzne


Instalacje wodociągowe rozprowadzają wodę na terenie nieruchomości (instalacje zewnętrzne) i wewnątrz budynków (instalacje wewnętrzne) pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej ilości.

Dobrze wykonany projekt zapewnia właściwy sposób prowadzenia wody uwzględniając następujące elementy:
- rury (przewody), których zadaniem jest transport wody i jej rozprowadzenie,
- łączki i kształtki, których zadaniem jest zmiana kierunku przewodów lub łączenie więcej niż dwóch rur,
- armatura regulacyjna – zawory i kurki: odcinające, kulowe, zwrotne, bezpieczeństwa,
- armatura zabezpieczająca – filtry siatkowe, których zadaniem jest wyłapanie cząstek stałych mogących uszkodzić instalację,
- armatura pomiarowa – czyli wodomierze,
- armatura czerpalna – zawory ze złączkami do pralek, zmywarek, spłuczek

Wykonujemy instalacje wodociągowe:
z rur stalowych ocynkowanych
Charakteryzują się małą wydłużalnością liniową i dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Posiadają znaczną chropowatość ścianek. Ich montaż jest czasochłonny, jednak wszelkie rury i złączki mogą być w razie konieczności demontowane i ponownie użyte.

- z rur miedzianych
W przeciwieństwie do rur stalowych ich wewnętrzna powierzchnia jest gładka, co powoduje ograniczenie powstawania kamienia z wody. Posiadają wysoką odporność na korozję. Miedziane rury instalacyjne produkowane są w trzech stanach utwardzenia: półtwardym (R 250), twardym (R 290), rekrystalizowanym (R 220). Rury w stanie miękkim mogą być wyginane (co powoduje użycie mniejszej ilości złączek) natomiast rury w stanie twardym mają wysoką sztywność i nie uginają się wzdłuż długich odcinków, przez co wymagają mniejszej ilości podpór. Mogą być w razie konieczności demontowane i ponownie użyte lub przetworzone.

- z rur z tworzyw sztucznych (rury polipropylenowe, rury polipropylenowe)
Ich najważniejszą zaletą jest odporność na korozję i osadzanie się kamienia. Ponadto montaż jest łatwy i szybki w porównaniu do instalacji z rurami metalowymi. Materiał, z którego wykonana jest rura jest odporny chemicznie oraz jest bardzo dobrym izolatorem termicznym. Wymagają większej ilości mocowań.

Producenci materiałów: PURMO, DetalMet, Wavin, ViegaZdjęcia

instalacje wodociągowe
instalacje wodociągowe