instalacje kanalizacyjne
instalacje kanalizacyjne

Wykonujemy instalacje kanalizacyjne:
- z rur PVC
- z rur PP/HT

instalacje kanalizacyjne- wewnętrzne i zewnętrzne


Instalacje kanalizacyjne służące do odprowadzania ścieków gospodarczych składają się z segmentów, które częściowo znajdują się wewnątrz pomieszczeń (instalacje wewnętrzne) a częściowo na zewnątrz (instalacje zewnętrzne).

Na instalację wewnętrzną składają się piony spustowe łączące elementy z kondygnacji budynku, przyłącza oraz poziomy odpływowe, które odprowadzają ścieki do zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebny jest dodatkowy osprzęt w postaci syfonów, wywiewek wentylacyjnych oraz kratek odpływowych. Projekt wewnętrznej instalacji powinien zapewniać odpowiednią prędkość przepływu ścieków, która zapobiega powstawaniu osadów oraz szczelność, aby nieprzyjemne zapachy nie przedostawały się do wnętrza pomieszczeń.

Instalacje zewnętrzne znajdujące się poza budynkiem wykonane są z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i odporności na chemiczne oddziaływanie ścieków. Dodatkowo, aby umożliwić oczyszczanie poszczególnych odcinków, stosuje się studzienki kanalizacyjne.

Wykonujemy instalacje kanalizacyjne:
- z rur PVC
- z rur PP/HT

Producenci materiałów np. Wavin, Kaczmarek Malewo